Kategorija Prava djeteta

Vodič za djecu o nevladinim organizacijama
Prava djeteta

Vodič za djecu o nevladinim organizacijama

Sastavili smo popis važnih entiteta koji rade izravno s djecom. Više od milijun volontera čini NVO strukturu, jedan od glavnih alata za obranu socijalnih razloga koji uključuju djecu u cijelom svijetu. To su organizacije koje se, prije svega, bore za osnovna prava djece, kao što su obrazovanje i zdravstvo.

Opširnije

Prava djeteta

Vodič za djecu o nevladinim organizacijama

Sastavili smo popis važnih entiteta koji rade izravno s djecom. Više od milijun volontera čini NVO strukturu, jedan od glavnih alata za obranu socijalnih razloga koji uključuju djecu u cijelom svijetu. To su organizacije koje se, prije svega, bore za osnovna prava djece, kao što su obrazovanje i zdravstvo.
Opširnije